Цени на счетоводни услуги

Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за Абонаментно счетоводно обслужване.
В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.