За нас

Нашата компания е създадена през 2011г. с цел предоставяне на качествени и адекватни услуги за нашите клиенти.

Мисията ни е да създаваме здрави партньорства с хората и компаниите, които са ни се доверили и са ни поверили управлението на своите финанси. Стремим се да заводоволим очакванията на всеки, но не на всяка цена. За нас е важно да знаем всички детайли от спецификата на всеки бизнес, за да предоставим точните и навременни решения.  

Компанията ни споделя принципите на колективност, лоялност и поверителност. Целите на Деслин Консултинг ЕООД, са да осигури единомислие по отношение на целите във всяка една организацията, да осигури база за мотивиране и използването на всички налични ресурси на всяка компания, както и да намери нови такива, да служи като опорна точка за тези, които са ни се доверили и да определи организационните намерения и да трансформира тези намерения в задачи по такъв начин, че разходите, времето и параметрите на изпълнението да могат да се оценяват и контролират.

Ние в Деслин Консултинг ЕООД,, считаме, че нямаме конкуренция, не защото няма други компании опериращи в нашата област, а защото сме на мнение, че всеки отговорен мениджър или компания трябва да поддържа партньорски взаимоотношения с всички. Важна е взаимопомощта. С досегашната си работа сме получили доверието на десетки компании опериращи в различните сфери на дейност.

Екипът ни е създаден от млади и проактивни хора готови да отговорят на високите изисквания на нашите клиенти.

Цени на счетоводни услуги

Посочените тук цени са примерни на база стандартния пакет услуги, предлагани с договора за Абонаментно счетоводно обслужване.
В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално.